સતત પાંચમા દિવસે શેરોમાં તેજી, બેન્ક શેરોમાં તેજી, યસ બેન્ક અને તાતા મોટર્સ ૧૩ થી ૧૫ ટકા ઊછળ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.