સનદી અધિકારીઓની તંગી છતાં ગુજરાત બહાર લઈ જવાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.