સરકારે વીજળી ખરીદીમાં બચત કરી છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.