સાંસદ દેવુંસિંહના કારણે પૂર્વ પ્રધાન સુંદરસિંહે ભાજપ છોડ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.