સાબરમતીના જળ માં વધારો, રિવરફ્રન્ટથી પાણી પાંચ ફૂટ દૂર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.