સિંહ ઘાસ ખાય છે. જૂઓ.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.