સૌરાષ્ટ્રના 1.19 કરોડ મતદારોએ 7 બેઠકના 120 ઉમેદવારો માટે મતદાન શરૂં કર્યું 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.