સ્કોચ વ્હીસ્કીની બોટલો પડાવી લેવા વિદેશી નાગરિકને વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન પાસે ગોંધી રખાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.