હામી હોવાનો દાવો કરતી ભાજપ સરકાર, ખેડૂતોની હામુંય જોતી નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.