મહિલાએ એક સાથે 10 બાળકોને જન્મ આપ્યો, વિશ્વ વિક્રમ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.