2293 રાજકીય પક્ષો દેશની ચૂંટણીમાં પણ ગુજરાતમાં તો 14 પક્ષો જ મેદાને હશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.