સુરતમાં મરકીથી મોત થતાં 26 વર્ષ પહેલાં આજની જેમ 3 લાખ લોકોએ હીજરત કરી હતી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.