29 લાખના ખર્ચે બનેલ કેનપુર-બેવંટા આરસીસી રોડ એક જ મહિનામાં તૂટ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.