34 ફૂટ ઊંચી શ્રીમદ રાજચંદ્રની પ્રતિમાને રૂપાણીની પુષ્પાંજલિ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.