કોંગ્રેસના 4 ધારાસભ્યોને ભાજપ 100 કરોડમાં ખરીદે એવા ભયથી છૂપાવી દેવાશે

4 Congress MLAs for fear that the BJP will buy for Rs 100 crore

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.