5 કરોડની છેતરપીંડીમાં રેમો ડીસુઝા પોલીસ સમક્ષ હાજર થયો, પાસપોર્ટ જમા કરાવ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.