ગાંધીનગરના શાહપુરમાં ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટીના વડા મથક માટે ૩૦ એકર જમીન આપી

5 acres of land given for the headquarters of Children's University in Shahpur, Gandhinagar

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.