5જી ફોનથી કોરોના ફેલાઈ રહ્યો હોવા અંગે મોદી સરકાર અને મુકેશની જીઓ શું કહે છે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.