61 હજાર ભૂતિયા આયુષ્યમાન કાર્ડ રૂપાણી સરકારમાં મળ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.