ફ્રાન્સમાં દૈનિક 80 હજારથી વધુ કેસ, લોકડાઉન છતાં યુરોપમાં કોરોના સંક્રમણ અંકુશ બહાર 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.