અદાણીએ મોદીને વહાલા થવા રૂ.100 કરોડ આપ્યા, તેની કચ્છની હોસ્પિટલમાં સ્ટાફ નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.