ભારત-ચીન સરહદનો પર વિવાદ ઓછો કરવા થયા રાજી વાતચીતમાં થઇ સમજૂતી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.