અમદાવાદના મેયર બિજલ પટેલનું ભોજન બીલ રૂ.10 લાખ, ખાવામાં કૌભાંડ

Ahmedabad Mayor Bijal Patel Meal Bill Rs.10 lakh, scam eaten

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.