અમદાવાદમાં એક મહિનામાં 1 લાખ કોરોના દર્દી હશે

Ahmedabad will have 1 lakh corona patients in a month

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.