એસિડિટીનો ઉપાય શોધો છો તો આ રહ્યો,  કાકડીને દહીં મેળવી ખાવો, આવું ઘણું છે 

Aurveda । આયુર્વેદ । AGN । allgujaratnews.in । Gujarati News ।
Aurveda । આયુર્વેદ । AGN । allgujaratnews.in । Gujarati News ।

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.