મીસકોલ કરો અને 1 રૂપિયામાં સ્કુટર લઈ આવો, બેંક માટે આ બેંક વ્યાજે પૈસા આપવાની સુવિધા પૂરી પાડશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.