સિધ્ધપુર કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ચંદનની ‘ગાળગીરી’, ચંદનથી સુગંધ નહીં દુર્ગંધ નીકળી

Chandan Thakore, a Congress MLA from Siddhpur

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.