દુનિયાને ચેપ લગાડનારા વુહાનની જેમ ગુજરાતમાં અઢી મહિના લોકડાઉન રાખવું પડશે ?

China infected the world after 76 days of lockdown withdrew in Wuhan

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.