સોરાષ્ટ્ર તરફથી આવતા મુસાફરોનું સનાથલ ચોકડી ખાતે ચેક પોસ્ટમાં કોરોના ટેસ્ટિંગ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.