અમદાવાદ સ્માર્ટ સિટીમાં રૂ.1 હજાર કરોડનો ભ્રષ્ટાચાર

Corruption of Rs.1 thousand crore in Ahmedabad Smart City

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.