રુપાણી સરકાર સંવેદનહીન બનતાં ડોક્ટરોએ અમદાવાદમાં દેખાવો કર્યા

Doctors staged demonstrations in Ahmedabad when the Gujarat government became insensitive

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.