ડ્રોનની મદદથી 500 ગુના નોંધવામાં આવ્યા

Drone has registered 8 offenses

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.