અદાલતી કાર્યવાહીની સમજ 50 ટકા ફાંસીના કેદીઓને નથી હોતી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.