ગુજરાતની 17 લેબોરેટરીમાં કોરોના ટેસ્ટ થવા લાગ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.