ગુજરાત પોલીસ મજૂરોની હેરાફેરી કન્ટેનરમાં કરે છે ? બે ઘટનાનું શું છે સત્ય ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.