ગુજરાતના 1800 લોકો બહાર ફસાયા, કઈ રીતે આવશે પરત ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.