બે કદની રૂ.100ની નોટથી ટેલર મશીનમાં રાખવી મુશ્કેલ થતાં તંગી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.