બોટ પર કોરંટાઇન કર્યું એવું સાંભળ્યું છે?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.