વડી અદાલતમાં તબીબ સમિતિએ અહેવાલ રજૂ કર્યો કે, કોવીડ હોસ્પિટલમાં બધું બરાબર છે – ગૃહ પ્રધાન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.