ખેડાવાલાની સાથે કામ કરતાં 35 કોંગ્રેસના કાર્યકરોના હજુ સેમ્પલ નથી લેવાયા, ઘોર બેકરદારી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.