પાકિસ્તાનના બાંગલાદેશ વિભાજનના યુદ્ધની 50 વર્ષની ઉજવાણી કોંગ્રેસ ગુજરાતમાં કરશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.