ભારતના સ્વદેશી GPS એટલેકે IRNSS(NAVIK)ને મળી વૈશ્વિક માન્યતા, દુનિયામાં ચોથો દેશ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.