ઈરાનના કોરોનાવાયરસથી મૃત્યુ પામનારા લોકોની સંખ્યા સરકારી ડેટા કરતા ઘણી વધારે છે: અહેવાલ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.