મોદીના પૂર્વ પ્રધાન માયા સામેના ગુનાની સુનાવણી થાય તે પહેલાં ન્યાયાધીશની બદલી

Judge's replacement before trial of trial against former Modi minister Maya

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.