શરીરની ગંદકી સાફ કરતી કેપ્સ્યુલની ખેતી કરતાં ખેડૂતો, મળે છે ઊંચી કિંમત   

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.