રેસ્ક્યુ કરી રહેલાં વન કર્મી ઉપર દીપડાનો હુમલો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.