ભાજપના મનસુખ વસાવાએ રૂપાણી સરકારના ભ્રષ્ટાચાર ખૂલ્લા પાડતાં, ભૂકંપ, શું છે પત્રમાં ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.