મોબાઈલ ફોન કંપનીઓ પોસ્ટપેડ ફોનમાં 3 ગણાં પૈસા કમાય છે, પણ સામે આ ફાયદા આપે છે. 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.