મોદીએ વિદેશમાં રસી મોકલાવી દીધી અને હવે દેશમાં તંગી, 40 દેશો ભારતને દાન આપી રહ્યાં છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.