મોદીના મિત્ર ટ્રમ્પએ ભારત વિરુદ્ધ ભડાસ કાઢી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.